Jeg har hatt veldig god nytte av mentortjenesten - det er antageligvis det beste tilbudet Innovasjon Norge har i forbindelse med etablererfasen."

Anne-Marthe Dalseide, gründer i Propio

Les mer om vår mentortjeneste for gründere

'

Kulturell konkurransekraft styrkes

/Global/Nyheter/n%c3%a6ringspolitisk%20r%c3%a5d_800.jpg

Et nytt næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring skal styrke Norges konkurransekraft globalt.  – Norge et har stort, men uutnyttet konkurransefortrinn, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

Unik mulighet til å vokse i London

/Global/Nyheter/Photo20-2020QQ720-20Fotolia_com.1000.jpg

Leder du en vekstbedrift med globale ambisjoner? Bli med på TEA, vårt akselerator-program i London, og lær mer om hvordan du skalerer i Europas tech-hovedstad. Søk innen 8. juli.

"For å skape et drømmeløft er det nødvendig at handelen, som en viktig sysselsetter og bidragsyter til verdiskaping og robuste lokalsamfunn, i større grad anerkjennes og gis drahjelp gjennom nærings- og innovasjonspolitikken."

Skomaker, bli for all del ikke ved din lest!

skomaker2Hva skal til for mer, bedre, raskere omstilling og innovasjon i Norge? I tillegg til et minimum av kriseforståelse, mener jeg at digitalisering av samfunnet og økt fokus på eksport av kunnskapsprodukter er vår vei fremover nå. Men har norske virksomheter nok fokus på det? Har alle norske selskaper et big data-prosjekt? Vet alle hva teknologi kommer til å bety for virksomheten deres, og for deres kunders oppførsel og preferanser?

Her er tredje og siste del av filmen som møter reisende på Gardermoen!